fbpx
BGcurve-bottom-right-FILL-01-01

Weer in het juiste spoor – verbeterde leefomgeving voor steltlopers

De vereniging voor de vogelbescherming (RSPB) in Noord-Ierland is van dure klepelmaaiers overgestapt op de Major Cyclone om biezen en wilgenstruikgewas in het nationale natuurreservaat Lough Beg te onderhouden. Door het gebruik van Cyclone-maaiers in het reservaat wordt de toestand van de landerijen verbeterd, waardoor de flora en fauna zich kan uitbreiden en de exploitatiekosten en de koolstofuitstoot dalen.

Het natuurreservaat Lough Beg in Noord-Ierland is een groot nat graslandgebied van 300 hectare met Church Island als middelpunt. Door de ligging als overstromingsgebied van de rivier de Bann vormt het landbeheer een uitdaging.

De snelle achteruitgang van de populaties steltlopers en het verlies van zeldzame wilde orchideeën afkomstig uit Lough Beg baarden milieubeschermers zorgen. De vereniging voor de vogelbescherming RSPB en haar landschapsbeheerdienst (CLMS) hebben een strategie ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde apparatuur en best practices om het herstel van de natuurlijke leefgebieden te bevorderen. Door nauw samen te werken met landbouwers om specifieke maatregelen op hun land uit te voeren, pakt de RSPB de achteruitgang aan en keert deze om.

Beheer van gemeenschappelijk terrein met landbouwers in het reservaat

Paul Trimble is de business manager van CLMS bij RSPB. “CLMS verzorgt zowel het machinebeheer van onze eigen reservaten en verricht ook contractwerk voor externe organisaties, van wettelijke instanties en gemeenten tot particuliere landbouwers en niet-gouvernementele organisaties”, legt Paul uit. “Een gebied van Lough Beg wordt beschouwd als ‘gemeenschappelijk’ terrein en heeft meerdere eigenaren. CLMS beschikt over een zeer gespecialiseerd machinepark dat ons in staat stelt samen te werken met landeigenaren met kwetsbare leefgebieden om hen te helpen bij het beheer en het herstel van de juiste omstandigheden voor vogels, planten, zoogdieren en ongewervelden in Lough Beg”.

Het CLMS-team probeert de biezen en wilgenstruikgewas in deze kwetsbare gebieden onder controle te houden, zodat er voldoende kan worden gegraasd. “Het is belangrijk dat de dichte biezen onder controle worden gehouden en dat wilgen- en elzenstruikgewas geen kans krijgt om te woekeren, zodat het land niet onproductief wordt”, vervolgt Paul. “Hierdoor zouden mogelijk soorten en leefgebieden waarvoor het gebied is aangewezen verloren kunnen raken met als gevolg dat broedplaatsen verloren gaan en de flora verstikt.”

Door de mozaïekstructuur van het leefgebied zorgvuldig te beheren, wordt de grasmat voor het vee verbeterd, wat de nestmogelijkheden voor waadvogels zoals de kievit en tureluur verbetert. Dit zorgt op zijn beurt voor een geschikter gebied voor wilde orchideeën en andere soorten die een specifieke vegetatiestructuur nodig hebben.

Speciale machines voor het onderhoud van de vegetatie

Sommige stukken land rond Lough Beg zijn bezaaid met grote rotsblokken en stenen, wat het gebruik van conventionele machines bemoeilijkt. “We gebruiken een Case Quadtrac- en een Case Maxxum-tractor met brede Soucy-tracks om een lichte druk op de bodem te realiseren. Met deze uitrusting is het mogelijk om door de zeer natte drassige omstandigheden te rijden en voorkomt dat er sporen achterblijven”, legt Paul uit.

“Voor het onderhoud van de vegetatie gebruikten we klepelmaaiers om de vegetatie te kappen, maar deze konden de dichte biezen en het wilgenstruikgewas niet goed aan. En, we hadden echte problemen met de rotsblokken. Sommige waren wel zo’n 60 tot 90 cm breed. Vaak brak een klepel, verboog de rotor of raakte uit balans, braken breekbouten, en het kostte veel tijd en geld om de maaiers werkend te houden.”

Paul klaagt over een kostbare situatie vorig jaar. “Onze Case Quadtrac, die nog maar 2500 uur had gelopen, moest gerepareerd worden. De trilling van de klepelmaaiers veroorzaakte scheuren in het materieel. Dat is niet duurzaam of kosteneffectief voor een oppervlakte van slechts driehonderd (300) hectare. We moesten dus op zoek naar een betere oplossing.”

Major Cyclone betrouwbaarder en kosteneffectiever dan klepelsystemen

Paul en zijn team zijn volledig overgestapt van klepelmaaimachines op cirkelmaaiers. “We hebben een aanzienlijke upgrade uitgevoerd naar veel betrouwbaardereMajor Cyclone-cirkelmaaiersdie minder vermogen verbruiken en veel kosteneffectiever en betrouwbaarder zijn gebleken onder deze omstandigheden”, zegt Paul enthousiast. “Ze bieden ook een betere afwerking van de gebieden met biezen en wilgenstruikgewas.”

Ze hebben in totaal drie Cyclones: een machine van 2,8 m en twee van 2,5 m die in Lough Beg en op veel andere contractlocaties worden gebruikt. “Ze kunnen met gemak alle biezen aan, evenals het wilgenstruikgewas en ze laten de rotsblokken gewoon links liggen”, legt Paul uit. “Op een andere locatie op Rathlin Island werken we aan een programma voor het verwijderen van struikgewas met behulp van een van de kleinere machines, en ze hebben allemaal veel beter gepresteerd dan het klepelontwerp. We hebben de maaihoogte ingesteld op ongeveer tien centimeter en de machine hakt bijna alles, zelfs vijf centimeter dik wilgenstruikgewas, wat veel efficiënter is dan de klepels.”

Nog een voordeel van de Cyclone is de gelijkmatige verspreiding van gewasresten. “Het laat een goed gemaaide, gespreide afwerking achter, zonder zwadeffect. Het betekent dat we voor een open stoppelafwerking kunnen zorgen, die de steltlopers aantrekkelijker vinden om te nestelen. Ook lijken de zeldzame orchideeën, zoals de spirantis spirales, hier betere groeiomstandigheden te vinden.”

Vier duidelijke voordelen van de Major Cyclone

“Het gebruik van de Major Cyclone biedt vier belangrijke voordelen,” vertelt Paul. “Ten eerste hebben we dit jaar onze uitgaven voor het onderhoud van onze maaiers en tractoren aanzienlijk verlaagd. Ik denk dat we het hele jaar door slechts één vervangend mes hebben aangeschaft.”

“Ten tweede is het vermogensgebruik van de Major Cyclone zo’n
dertig kW (30kW) ‘minder’ dan die van de klepelmaaier. Dat betekent een lager brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot.”

“Ten derde is de Major Cyclone eenvoudig te onderhouden en in te stellen,en bovendien is hij gemaakt van gegalvaniseerd staal, daarom kunnen we erop vertrouwen dat onze investering nog vele jaren rendeert.”

“Ten slotte kosten ze veel minder dan een klepelmaaier, wat een aanzienlijk financieel voordeel is voor iedereen die moeilijke struikgewasgronden wil onderhouden en landerijen wil verbeteren. Al met al is dit informatief voor zowel natuurbeheerders als landbouwers.”

Begrazing door vee met mechanisch vegetatieonderhoud dat verslechtering tegengaat

Gareth Bareham is de adviseur voor instandhouding bij de RSPB NI die de ecologische aspecten van landverbeteringsprogramma’s evalueert.

“Bij Lough Beg zal effectief landbeheer ten goede komen aan waadvogels zoals de kievit, tureluur en watersnip”, legt Gareth uit. “Door de graszode te verbeteren, kunnen we beweidingsregelingen introduceren die helpen bij het beheer van de vegetatie. Maar ze zullen wat hulp nodig hebben van de Major Cyclone-maaiers, meestal tussen de maanden september en februari, wat de enige tijd is waarin we mechanisch vegetatieonderhoud kunnen uitvoeren.”

 

“De Major Cyclone is een van de redenen waarom we een duidelijke verbetering van de toestand van het terrein zien, terwijl we tegelijkertijd de bedrijfskosten en de CO2-uitstoot verlagen.”

 
“Door de vegetatie te beheren met de Major Cyclone en de geschikte nest- en voedselomstandigheden voor prioritair aangemerkte vogels te verbeteren, trekken we meer steltlopers aan om in deze ideale omstandigheden te nestelen, maar we weten dat er nog veel meer moet gebeuren”, voegde Paul eraan toe. “De Major Cyclone is een van de redenen waarom we een duidelijke verbetering van de toestand van het terrein zien, terwijl we tegelijkertijd de bedrijfskosten en de CO2-uitstoot verlagen.”

“Ik zou deze maaier aan iedereen aanbevelen die op zoek is naar uitstekende betrouwbaarheid, die op de moeilijkste terreinen moet werken en zware biezen en wilgenstruikgewas moet onderhouden. Hij verricht echt uitstekend werk voor ons en vooral voor de dieren in het wild”, concludeert Paul.

Meer informatie?