fbpx
BGcurve-bottom-right-FILL-01-01

Vi fik vadefuglene tilbage

RSPB i Nordirland gik væk fra dyre slagleklippere til fordel for Major Cyclone rotorklippere for at holde siv- og pilekratområder nede i naturreservatet Lough Beg National Nature Reserve. Brugen af Cyclone-klippere i reservatet forbedrer jordbundsforholdene og øger dermed flora- og faunapopulationerne samtidig med, at driftsomkostningerne og CO2-emissionerne reduceres.

Lough Beg National Nature Reserve i Nordirland er et stort vådt græslandsområde, der dækker 300 hektar med Church Island som omdrejningspunkt. Dets beliggenhed som oversvømmelsesområde for floden Bann gør vedligeholdelsen af området vanskelig.

Det hurtige fald i bestanden af vadefugle og tabet af sjældne vilde orkideer, der stammer fra Lough Beg, vakte bekymring hos miljøforkæmpere. RSPB og deres Countryside Land Management Service (CLMS) implementerede en strategi baseret på brug af specialudstyr og planlagt pleje for at fremme genetableringen af det naturlige habitat. Gennem et tæt samarbejde med landmændene om at gennemføre specifikke tiltag på deres jord, reagerer RSPB på nedgangen og vender den.

Forvaltning af fælles jord sammen med landmændene i reservatet

Paul Trimble er CLMS Business Manager hos RSPB. “CLMS varetager både styringen af maskinparken for vores egne reservater og udfører også kontraktarbejde for eksterne organisationer, lige fra myndigheder og råd til private landbrug og NGO’er”, forklarer Paul. “En del af Lough Beg betragtes som ‘fælles’ jord og er underlagt forskellige ejerskaber. CLMS har meget specialiserede maskiner, som gør det muligt for os at arbejde sammen med grundejere, der har følsomme habitater, for at hjælpe dem med at forvalte og genetablere de rette betingelser for, at fugle, planter, pattedyr og padder kan trives ved Lough Beg”.

CLMS-holdet arbejder på at holde siv og pilekrat nede i disse følsomme områder for at give mulighed for passende græsning. “Det er vigtigt, at tætte siv og pilekrat styres, og at pil og elletræer ikke får mulighed for at tage over, så jorden ikke bliver uproduktiv,” fortsætter Paul. “Dette ville potentielt kunne føre til tab af netop de arter og habitater, som området er udpeget på grund af, og det ville medføre tab af ynglepladser og kvælning af den ønskede flora”. En omhyggelig styring af mosaikstrukturen i habitatet forbedrer græsset for bestandene, hvilket forbedrer redeforholdene for vadefugle som f.eks. viber og rødben. Dette vil medføre et mere egnet område for vilde orkideer og andre arter, der kræver en særlig vegetationsstruktur.

Specialiserede maskiner til vegetationsstyring

Nogle af landområderne omkring Lough Beg er fyldt med store klipper og sten, hvilket kan gøre det vanskeligt at arbejde med konventionelle maskiner. “Vi bruger en Case Quadtrac- og en Case Maxxum-traktor udstyret med brede Soucy-bælter for at opnå et let jordtryk. Dette udstyr gør det muligt at køre gennem de meget våde sumpede forhold og efterlader ikke hjulspor,” forklarer Paul. “Til vegetationsstyring brugte vi tidligere slagleklippere til at knuse vegetationen, men de kunne ikke håndtere de tætte siv og pilekrat effektivt. Og de havde store problemer med stenene, som kan være 60-90 cm brede. Ofte knækkede en slagle, eller rotoren blev bøjet eller kom ud af balance, eller skærebolte gik i stykker, og det kostede alt sammen en masse tid og penge for at holde klipperne driftsklare”.

Paul var træt af den omkostningstunge situation sidste år. “Vores Case Quadtrac, som kun havde 2.500 timer på klokken, måtte repareres flere gange. Vibrationerne fra slagleklipperne forårsagede revner på udstyret. Det er hverken bæredygtigt eller omkostningseffektivt for et område på kun 300 hektar. Vi var nødt til at finde en bedre løsning”.

Major Cyclone er mere pålidelig og omkostningseffektiv end slagleklipperne.

Paul og hans hold er gået helt væk fra slagleklippere og over til rotorklippere. “Vi har opgraderet betydeligt til meget mere pålidelige og mindre krævende Major Cyclone-rotorklippere,, som har vist sig at være langt mere omkostningseffektive og pålidelige under disse forhold”, fortæller Paul begejstret. “De efterlader også en bedre finish på områderne med siv og pilekrat”.

De har i alt tre Cyclone-klippere: en på 2,8 m og to på 2,5 m som bruges ved Lough Beg og på mange andre kontraktområder. “De klarer nemt alle siv og pilekrat, og de glider bare hen over stenene,” forklarer Paul.”Et andet sted på Rathlin Island arbejder vi på et program for rydning af buskads ved hjælp af en af de mindre maskiner, og den har alle klaret sig meget bedre end slagleklipperne. Vi indstiller klippehøjden til omkring 10 cm, og Majoren hakker næsten alt, selv 5 cm tykt pilekrat, hvilket er meget mere effektivt end slagleklipperne”.

En anden fordel ved Cyclone er, at afklippet fordeles jævnt. “Den efterlader en velklippet overflade med jævnt fordelt afklip uden skåreffekt. Det betyder, at vi kan efterlade en stubmark, som vadefuglene gerne vil bygge rede i. Også sjældne orkidéer som f.eks. sorten Irsk Damelokker synes at finde stubmarken meget mere egnet til deres vækstbetingelser”.

Fire klare fordele ved Major Cyclone

“Der er fire klare fordele ved at bruge Major Cyclone,” fastslår Paul. “For det første har vi i år set en betydelig nedgang i vores udgifter til vedligeholdelse af vores klippere og traktorer – jeg tror, at vi kun har købt én ny kniv i løbet af året”.

“For det andet er Major Cyclones effektforbrug omkring 40 hestekræfter “mindre” end slagleklipperens. Det betyder lavere brændstofforbrug og lavere CO2-emission”.

“For det tredje er Major Cyclone nem at vedligeholde og indstille, og den er fremstillet i galvaniseret stål, så vores investering holder langt ind i fremtiden”.

“Og endelig koster de meget mindre end en slagleklipper i anskaffelse. Det er en betydelig økonomisk fordel for alle, der ønsker at vedligeholde dårlige kratområder og forbedre naturområder. Samlet set er dette nyttig viden for både naturforvaltere og landmænd”.

Dyrs græsning med mekanisk vegetationskontrol vender nedgangen

Gareth Bareham er naturbevarelsesrådgiver hos RSPB NI, som evaluerer de økologiske aspekter af programmer til forbedring af landområder. “Ved Lough Beg vil en effektiv vedligeholdelse af områder være til gavn for vadefugle som f.eks. vibe, rødben og dobbeltbekasin”, forklarer Gareth. “Ved at forbedre græsarealerne kan vi implementere græsningsordninger, som hjælper os med at styre vegetationen. Men dyrene har brug for hjælp fra Major Cyclone-maskinerne, typisk mellem september og februar, da det er det eneste tidspunkt, hvor vi kan udføre mekanisk vegetationskontrol”.

“Ved at styre vegetationen med Major Cyclone og øge de egnede rede- og fødeforhold for prioriterede fugle tiltrækker vi flere vadefugle, som vil bygge rede under disse ideelle betingelser, men vi ved, at der er meget mere at gøre”, tilføjede Paul.

 

“Major Cyclone har været en af grundene til, at vi kan vise en markant forbedring af områdets tilstand, mens vi samtidig reducerer driftsomkostningerne og CO2-emissionerne”.”

 
“Jeg vil anbefale denne klipper til alle, der er på udkig efter fremragende driftssikkerhed, og som skal arbejde i de mest vanskelige terræner og vedligeholde større mængder siv og pilekrat. Den gør bare et imponerende stykke arbejde for os og især for dyrelivet,” afslutter Paul.

Mere information?